Política de privacitat

Política de privacitat

Colomer Ventalló SLP, està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara endavant, la Política), Colomer Ventalló SLP, informa els USUARIS d'aquest lloc web, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en el lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Colomer Ventalló SLP, es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

 

Responsable

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: Colomer Ventalló SLP,con NIF: B66742834, d'ara endavant ENTITAT

Adreça:c/Sant Leopold, 101 Oficina 204 08221 Terrassa Barcelona

E-mail: mail

 

Finalitat del tractament

La recollida i tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per Colomer Ventalló SLP, ateses les sol·licituds d'informació i/o consultes plantejades.

 

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això.

 

Legitimació

Colomer Ventalló SLP,està legitimada pel tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per a una o diverses finalitats específiques, tal com recull l'article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament General de Protecció de dades personals.

 

Destinataris

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/s finalitat/s expressada/s, en els supòsits previstos segons la Llei, així com en els casos específics, dels quals s'informi expressament a l'Usuari.

 

Drets dels usuaris

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè pot exercir els seus drets, inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a Colomer Ventalló SLP, a c/Sant Leopold, 101 Oficina 204 08221 Terrassa Barcelona o enviant un e-mail a mail

A més, vostè te dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l'Agencia Española de Protección de Dades.

 

Mesures de seguretat

El responsable del tractament Colomer Ventalló SLP, aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc d'aquest.

 

Transferencias internacionales

No es realitzen transferències internacionals.

 

Perfils i preses de decisions automatitzades

No s'elaboren perfils ni es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l'usuari